บริการรถ รับ - ส่ง ทั่วเกาะบาหลี
ถึง/จาก
สนามบิน
คูต้า
นูซาดัว
ทานาล๊อต
ซานัว
อูบุด
โลวิน่า
แคนดิดาซา
สนามบิน
15
15
20
15
20
40
40
คูต้า
15
15
15
15
20
40
40
นูซาดัว
15
15
20
15
25
45
45
ทานาล๊อต
20
15
20
20
25
40
40
ซานัว
15
15
15
20
20
40
40
อูบุด
20
20
25
25
20
35
35
โลวิน่า
40
40
45
40
40
35
40
แคนดิดาซา
40
45
50
45
45
40
45
* $ = เงินดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา/เที่ยว

ราคาน้ำมัน ในบาหลี ราคาถูกมาก เพียง 4,500 INR ต่อลิตร (Premium)
ไม่ต้องห่วงเรื่องสถานีบริการน้ำมัน เพราะว่ามีอยู่ตลอดการเดินทาง ทั่วเกาะ
หากคุณเติม Pertamax จริงๆแล้วมันก็ดีถ้าคุณมีเงิน แต่มันเกินความจำเป็นที่จะเติม
เพราะว่าราคาแพงกว่า Premium โดย Pertamax ขายอยู่ที่ INR 6350 ต่อลิตร